Rita

資深客服培訓主任
陳佩君  /  Rita Chen

夢想:遊歷世界各地,收錄各國風情,嚐盡世界美食
未來想做的事:持續一年一國或一年二國的探訪
學習中:禪繞畫練習